Stowarzyszenie im. Generała Sikorskiego w Glasgow

Żeby zaaplikować o członkostwo...

Prosimy wypełnić formularz aplikacyjny. Należy w nim wpisać imię i nazwisko oraz adres, i podpisać wypełniony formularz. Podanie dodatkowych informacji nie jest wymagane, jednak prosimy o wypełnienie jak najwięcej pól. 

Wypełniony formularz można doręczyć osobiście do klubu i zostawić w barze, lub wysłać pocztą na adres: The Membership Secretary, The Sikorski Polish Club, 5 Parkgrove Terrace, Glasgow G3 7SD. Aplikacja może zostać przetworzona jedynie po uiszczeniu opłaty za członkostwo, która obecnie wynosi £20 (£15 studenci/seniorzy). 

Prosimy o zaznajomienie się z naszym dokumentem o ochronie sanych osobowych opracowanym w oparciu o RODO -  Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Ten dokument jest dostępny tylko w języku angielskim.

Ściągnij formularz aplikacyjny
Formularz aplikacyjny można również  ściągnąc klikając w poniższy link i zapisać na dysku, aby wypełnić go ręcznie. Prosimy wpisać dane WIELKIMI LITERAMI.

Członkowie wprowadzający 
W formularzu aplikacyjnym prosimy podać nazwiska dwóch osób wprowadzających (proposers), które muszą być zwyczajnymi członkami klubu. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o załączenie krótkiej wiadomości z informacją o sobie i o powodach wstąpienia do klubu.  

Rodzaje członkostwa
Zwyczajne - dla osób pochodzenia polskiego oraz ich najbliższych rodzin.
Nadzwyczajne - dla osób każdej innej narodowości.
Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach członkostwa, prosimy zapoznać się z treścią konstytucji. 
 

Twoje członkostwo
Po złożeniu formularza i uiszczeniu składki członkowskiej, aplikacja zostaje rozpatrzona podczas kolejnego miesięcznego zebrania zarządu klubu. Nazwiska osób ubiegających się o członkostwo są następnie wywieszane na tablicy w klubie na okres dwóch tygodni. Po tym czasie aplikacja może zostać zaakceptowana, a osoba ubiegająca się o członkostwo otrzyma list razem z kartą członkowską. Prosimy pamiętać o tym, że klub jest przyjazny rodzinom, a zatem od członków oczekiwane jest dobre zachowanie przy okazji pobytu w klubie.   

 

To pay my existing membership

You can pay your membership at our bar (please make sure your membership number appears on the receipt).
or
You can send a cheque made payable to "The Polish Social and Educational Society". Send it to The Treasurer, The Sikorski Polish House, 5 Parkgrove Terrace, Glasgow G3 7SD. 
or
pay by BACS to Bank of Scotland Sort Code: 80-07-73, Account:10025061.
or
set up a standing order with your bank using this form  mandate