Stowarzyszenie im. Generała Sikorskiego w Glasgow

Proboszcz naszej parafii, ksiądz Marian Łękawa, a jednocześnie mieszkaniec klubu, prowadzi kaplicę w swoim mieszkaniu, którą chętnie udostępnia gościom.